Политика за защита на личните данни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Вашият акаунт

Onlinetoner.bg Ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате www.onlinetoner.bg, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване www.onlinetoner.bg посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на www.onlinetoner.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

onlinetoner.bg си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до www.onlinetoner.bg, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в www.onlinetoner.bg може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги. 

2. Политика за конфиденциалност

  • Пазете и помнете паролата си.
  • Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;
  • Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;
  • Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да изключите компютъра;
  • Променяйте паролата си по-често;
  • Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

Автентичните e-mail-и на onlinetoner.bg са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@onlinetoner.bg ”

Не са автентични и-мейли от onlinetoner.bg, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от www.onlinetoner.bg

3. Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в www.onlinetoner.bg, ще бъде обработена от Ер Трейд Интернешънъл ООД, със седалище в България, гр. Пловдив, ул. Стефан Стамболов № 8.

Onlinetoner.bg гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Onlinetoner.bg и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от Onlinetoner.bg за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт, за търсене на продукти в www.onlinetoner.bg, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения или попълвате формуляр в www.onlinetoner.bg или тогава, когато общувате със служители на Onlinetoner.bg.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработка на лични данни

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от onlinetonerbg, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“;  URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, onlinetoner.bg може да използва данни за браузера, като cookies, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на www.onlinetoner.bg за предотвратяване на измами и други цели.

Използване на cookies (бисквитки)

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където onlinetoner.bg  публикува реклами, съдържание или анализи, onlinetoner.bg може да постави cookies във Вашия уеб браузер. Един модул cookies е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookies могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookies за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookies, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

Onlinetoner.bg Ви дава възможност за постоянно отписване и записване в Електонния бюлетин, обработката на данни е автоматизирана и не изисква човешка намеса. За използване на опцията на отписване или записване за Електронен бюлетин,  трябва да влезете в профила си на www.onlinetoner.bg.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookies, за отхвърляне на всички модули cookies или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на Вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookies, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на onlinetoner.bg, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на onlinetoner.bg.

Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейноста нa onlinetoner.bg.

Чрез регистрирането в www.onlinetoner.bg / извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на onlinetoner.bg  (Ер Трейд Интернешънъл ООД) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от onlinetoner.bg за:

  • Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на onlinetoner.bg
  • Участие в конкурси, промоции;
  • Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);

4. Права за интелектуална собственост

Всички материали, включени в www.onlinetoner.bg, са собственост на Ер Трейд Интернешънъл ЕООД.

Настоящата информация е в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“). 

Меню