Общи условия

Условия за ползване

Като собственик на сайта www.onlinetoner.bg “Ер Трейд Интернешънъл” ЕООД с ЕИК: 205357563, седалище в гр. Пловдив и с адрес на управление и кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Стефан Стамболов 8, телефон: 0899039257, Ви предоставя достъп до цялата налична информация за продуктите, които предлагаме на него. Информираме Ви, че цялото съдържание на сайта е под закрилата на Закона за авторското право. Имате право да използвате информацията единствено за собствени цели и с нетърговска цел.

Право да поръчват има всички посетители, като Вие решавате дали ще поръчвате като гост или ще имате активна регистрация на сайта.

Всеки регистриран потребител има право да разглежда информация за предишни направени от него поръчки, както и да редактира всички предоставени от нео лични данни.

Всякакви умишлени действия от Ваша страна, целящи възпрепятстване на нормалното функциониране на сайта са наказуеми.

Поръчка, доставка и заплащане на стоки и услуги

Процедурите, по които се осъществяват поръчките, заплащането на стоки/услуги, както и доставката им до клиента са описани в страницата „Доставка и връщане“.

Имаме право да откажем изпълнението на поръчка без предизвестие към клиента в случаите, когато е посочена некоректна /безсмислена или непълна информация за контакт, включително имена, точен адрес, телефон за връзка, възпрепятстваща навременната и безпроблемна доставка на съответната стока.

Предоставяме Ви възможност за избор на начин на заплащане на стоките, но не носим отговорност пред Вас при възникнал проблем при извършване на процедурата  по плащане от техническо естество.

Ние, като собственик сме длъжни да подготвим и опаковаме стоката във вид, подходящ за транспортиране до Вас от страна на куриера, но не носим отговорност пред Вас, в случай, че стоката бива повредена по вина на куриер или трети лица. Не носим отговорност и за забавяне на доставката по вина на куриер/трети лица. 

Цени на стоки и услуги. Издавани документи.

Всички посочени цени на сайта www.onlinetoner.bg важат за един брой от съответния продукт и са в български лева,  с ДДС.

В посочените цени не са включени разходите по доставка и наложен платеж. Тези разходи са описани в страницата „Доставка и връщане“. 

Като собственик имаме правото да променяме цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължим предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, имаме правото да откажем изпълнението на договора и не дължим обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстановим сумите платени от потребителя, ако има такива.

За всяка поръчка издаваме необходимите документи, удостоверяващи покупката (фактура, касова бележка)съгласно изискванията на българското законодателство. Разходите, свързани с евентуално коригиране на информация по тези документи, са за сметка на страната, по чиято вина е допусната съответната грешка.

Отказ от поръчани стоки / услуги

Съгласно чл. 55 от ЗЗП имате право да върнете закупена от Вас стока без да посочвате причина за това и без да дължите неустойки и обезщетения в рамките на 7 работни дни след доставката. В такъв случай и при условие, че стоката е била заплатена предварително, ние сме длъжни да Ви възстановим стойността на заплатената стока в срок от 30 календарни дни, считано от момента, в който сте заявили отказа си от стока, посредством Формата за връщане на стока. Разходите за транспортирането на стоката до нас са за сметка на клиента. Имаме право да откажем връщането на закупена стока, при условие, че ни я връщате без необходимите документи (в това число – фактура, стокова разписка, касова бележка и др.) или ако стоката е повредена, с нарушен външен вид или опаковка.

Имате право да откажете да приемете доставена стока във всеки от следните случаи, без да дължите обезщетение:

  • ако има разлика в цената на стоката спрямо договорената в момента на подаване на поръчката;
  • ако в момента на доставката установи очевидни дефекти по стоката или нарушена опаковка и докаже това с протокол за увредена стока, подписан от куриера;
  • ако доставената стока не съответства на поръчаната от него;

При всеки от гореизброените случаи и ако стоката е била платена предварително, ние възстановяваме платените от Вас суми в срок от 30 календарни дни, считано от момента на заявяване на отказа.

Извън тези случаи, при доставена стока и отказ от получаването й, Вие заплащате разходите по транспортирането на стоката до нашият офис. 

Гаранция

Всяка тонер касета има гаранция 6 месеца или съответния брой страници (при 5% запълване на покритието, което е стандартна странца). Гарантираме, че всяка една тонер касета е защитена и при нормална експлоатация няма да повреди работата на Вашия принтер.

За тонер касети, получили щети вследствие от разглобяване или презареждане с тонер от Ваша страна, гаранцията отпада.

Гаранцията отпада, също и когато тонер касетата е получила каквито и да е повреди вследствие на неправилна употреба.

Настоящите условия могат да се променят по всяко време и без да е необходимо да се информират посетителите.

www.onlinetoner.bg Ви съветва да посещавате и прочитате регулярно настоящата страница, тъй като тя може да Ви касае пряко.

Датата на последната промяна се отбелязва в края на тази страница.

30.09.2020 г.

Меню