Подходяща за използване, както с дясна така и с лява ръка.

Меню