Свързва повечето десктоп компютри към контакти тип Шуко

Меню